Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Dodatki mieszkaniowe - Rodzina - strefa Urzędu - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Dodatki mieszkaniowe

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

tytuł prawny

O dodatek mogą się ubiegać osoby:

1)  wynajmujące mieszkanie,

2)  posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie),

4)  właściciele mieszkania lub budynku,

6)  osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

kryterium dochodowe

W przypadku osób mieszkających samotnie - średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal - dochód na 1 osobę w domu mysi być niższy niż 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2017. najniższa emerytura wynosi 1000 zł brutto). Tak więc, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1750 zł, a rodzina 1250 zł na osobę.

Jeżeli dochód jest trochę wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku. O ile kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek będzie przysługiwał, ale będzie obniżony o kwotę różnicy między dochodem a dodatkiem.

Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.

W przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania oraz
 • po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
 • składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że np. składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek są wliczane do dochodu. Jakich dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • dodatku energetycznego.
  • świadczenie wychowawcze 500+

Dochód z gospodarstwa rolnego

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów (w hektarach przeliczeniowych) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

kryterium powierzchniowe

Kryterium to odnosi się do powierzchni lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób. Przepisy określają tzw. normatywną powierzchnię mieszkania, ale dopuszczają też możliwość przekroczenia tej powierzchni, ale nie więcej niż o:

 • 30%, albo
 • 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (to oznacza stosunkowo bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Poniższa tabela pokazuje kryteria powierzchniowe wraz z dopuszczalnymi przekroczeniami:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Normatywna

powierzchnia

mieszkania

Zwiększona powierzchnia) nie przekraczająca   30% powierzchni normatywnej

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50%   powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza   60% powierzchni użytkowej lokalu)

1

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2

40   m2

52 m2

60 m2

3

45 m2

58,50  m2

67,50 m2

4

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6

70 m2

91  m2

105 m2

 

 

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w orzeczeniu o niepełnosprawności ma zapis o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wydatki uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

W zależności od typu mieszkania brane są pod uwagę przykładowe wydatki: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu (mieszkania komunalne, wynajmowane), opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale (mieszkania spółdzielcze),zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy (mieszkania własnościowe),odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego),opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych i inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Uwaga! Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się taką wysokość opłat, jakie obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

WNIOSEK

DODATEK ENERGETYCZNY

PROTOKÓŁ

Kontakt:

MGOPS w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31

tel. 62 732 06 39

 

 

Stan prawny na 01.03.2017r.

 

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Ikony
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij