Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Karta Dużej Rodziny - Rodzina - strefa Urzędu - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Karta Dużej Rodziny

 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

Dla kogo zniżki?

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, tj. rodzic (rodzice)
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się      w szkole
       lub szkole wyższej, 
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się      orzeczeniem
       o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalni do osiągnięcia 25 lat.

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia
do otrzymania Karty na czas trwania orzeczenia. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny.
W celu odnalezienia partnerów oferujących ulgi w danym regionie, wystarczy skorzystać
ze specjalnej wyszukiwarki po adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Jak otrzymać Kartę?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie zamieszkania.

Na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów wnioski można pobrać oraz złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie.

Druki wniosku można pobrać również pod adresem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Jak otrzymać Kartę?

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych oraz oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz
  akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wielu do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wielu powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
  w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłaty

Wydanie Karty nie podlega opłacie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości określonej w art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

wniosek Karta Dużej Rodziny

Przydatne linki

 1.  www.mpips.gov.pl  -> zakładka Wsparcie dla rodzin z dziećmi
 2.  www.rodzina.gov.pl  -> zakładka Duża rodzina
 3. www.kartaduzejrodziny.pl

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
  poz. 785 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku
  w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1954)

 

Kontakt w sprawie Karty Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62-732 06 67

fax. 62-732 06 34

e-mail: kdr@ostrzeszów.pl

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Ikony
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij