Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Fundusze i dotacje - O mieście - strefa Miasta - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Fundusze i dotacje

 

W związku z 10 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w zamieszczonej poniżej prezentacji dokonano podsumowania projektów dofinansowywanych z Funduszy Unii Europejskiej w latach 2004 – 2014 zrealizowanych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.
PREZENTACJA.


 

Fundusze pozyskane dla Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 2006-2015

Lp.

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (PLN)

Rok złożenia wniosku/nazwa programu

Stopień zaawansowania realizacji projektu

1.

Budowa drogi gminnej Pustkowie -
Królewskie - Rogaszyce

576 860,00

2004/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Projekt zakończony,
dotacja wpłynęła
w 2006 roku.

2.

Remont elewacji
i dachu zabytkowej wieży ciśnień
w Ostrzeszowie

870 187,00

2007/ Środki Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego otrzymane
w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”.

Projekt zakończony,
dotacja wpłynęła
w 2007 roku.

3.

Budowaul. Jana Pawła II
wraz
z przebudową ul. Aleja Wolności
w Ostrzeszowie

842 188,00

2008/ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2008-2011

Projekt zakończony,
dotacja wpłynęła
w 2009 roku.

4.

Stacja uzdatniania wody
z infrastrukturą towarzyszącą
we wsiach Szklarka Myślniewska
oraz Olszyna (beneficjent dotacji:
Wodociągi Ostrzeszowskie
sp. z o.o.)

2 498 704,00

2009/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Projekt zakończony
dotacja wpłynęła
w 2009 roku.

5.

Budowa Centrum Turystyczno
Rehabilitacyjnego
w Ostrzeszowie
(beneficjent dotacji:
ZEC sp. z o.o.)

2 000 000,00
(Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
250 000,00
(Środki przekazane przez Powiat Ostrzeszowski)

2009/ Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego
na lata 2009-2010

Projekt zakończony dotacje wpłynęły
w 2009 roku.

6.

Budowa parkingu
i chodnika łączącego kościół p.w. M.B. Częstochowskiej z budynkiem szkolnym w Siedlikowie

79 407,00

2009/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zakończony dotacja wpłynęła
w 2010 roku.

7.

Przebudowa ul. Wieluńskiej
w Ostrzeszowie

452 000,00

2010/ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2008-2011

Projekt zakończony dotacja wpłynęła
w 2010 roku.

8.

Budowa budynku socjalno- terapeutycznego przy
ul. Pocztowej w Ostrzeszowie

545 715,00

2009/ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, płatność wpłynęła w 2011 roku.

9.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ostrzeszowa poprzez oznakowanie wybranych zabytków oraz ustawienie tablic z planem miasta

9 450,00

2009/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2011 roku.

10.

Remont ul. Gen. Sikorskiego w Ostrzeszowie na odcinku od ul. Sportowej do drogi krajowej nr 11

373 600,00

2010/Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2008-2011

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2011 roku.

11.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku: ulica Kąpielowa w Ostrzeszowie – Olszyna – Rogaszyce, do drogi krajowej nr 11

2 302 739,00

2010/Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, płatność końcowa wpłynęła w 2012 r.

12.

Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze gminy Ostrzeszów poprzez stworzenie nowej strony internetowej oraz wydanie publikacji informacyjnych

9 730,00

2010/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany,  dotacja wpłynęła w 2012 r.

13.

Remont sal wiejskich
w miejscowościach Bledzianów, Korpysy, Olszyna, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka

403 277,00

2010/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2012 r.

 

14.

Budowa placów zabaw
w centrach miejscowości:
Myje, Potaśnia, Zajączki

34 950,00

2010/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2012 r.

 

15.

Budowa kompleksu sportowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”

804 000,00

2011/Wielkopolski Program Realizacyjny – „Moje Boisko – Orlik 2012”,  Program Ministerstwa Sportu i Turystyki – „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2012 r.

16.

Remont sal wiejskich w miejscowościach Myje i Zajączki

311 407,41

2011/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2013 r.

17.

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum Nr 1
oraz budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Ostrzeszowie.

1 192 444,65

2009/Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014 r.

18.

Budowa punktu widokowego na wzgórzu Bałczyna

18 519,20

2012/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014 r.

19.

Film promujący Ostrzeszów i okolice

9 756,08

2012/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014 r.

20.

Montaż lamp opartych na technologii LED, wykorzystujących odnawialne źródła energii
w miejscowości Olszyna, Rojów
i Siedlików

38 640,00

2013/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014 r.

21.

Przebudowa targowiska stałego
w Ostrzeszowie przy ul. Sportowej

472 177,00

2012/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014 r.

22. 

Budowa chodników i parkingów w miejscowościach Rogaszyce i Szklarka Przygodzicka oraz chodnika w miejscowości Olszyna  

363 296,00

 2012/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014r.

 23.   

Budowa ulicy Jana Pawła II - etap III oraz budowa fragmentu ulicy Cichej     w Ostrzeszowie  

 999 763,00

 2013/Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła 
w 2014r.  

24.  

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych     w Rojowie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej  

1 062 209,78 

2012/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

 Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2014r.

25.

Utworzenie siłowni zewnętrznej - innowacyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej w Ostrzeszowie 

 29 464,00

2013/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła w 2015r.

 26.

Innowacyjna promocja marki „Wypocznij
w Ostrzeszowie” oraz „Inwestuj w Ostrzeszowie” 

29 924,00

2014/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2015 r.
 

27. 

Remont sal wiejskich
w miejscowościach Kochłowy i Niedźwiedź 

451 796,46 

2013/Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2015 r.

28. 

 

Bledzianów - dębowa kraina

 

 29 000,00

 2015 / Wielkopolska Odnowa Wsi
2013 – 2020

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2015 r.
 

 29.

  Przebudowa
ul. J.Piłsudskiego wraz
z ul. I.Paderewskiego
w Ostrzeszowie

 

528 464,00

 

2014 / Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

 

Projekt zrealizowany, dotacja wpłynęła
w 2015 r.
 

 

Razem

  17 589 668,58

 

Projekty w trakcie realizacji

Lp.

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (PLN)

rok złożenia wniosku/nazwa programu

Stopień zaawansowania realizacji projektu

1.

Dofinansowanie Chóru Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie

2 520,00

2016/Akademia Chóralna

Podpisana umowa
o współorganizację.
Projekt w trakcie realizacji.

Razem

  2 520,00

 

Fundusze pozyskane przez Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

Lp.

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania (PLN)

Rok złożenia wniosku/nazwa programu

Stopień zaawansowania realizacji projektu

1.

Realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich i Kotliny Grabowskiej przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania

733 000,00

2007/ Pilotażowy Program Leader+

Projekt zakończony

2.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych
w celu dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju  do wymagań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

19 440,00

2008/ Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”.

Projekt zakończony

3.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania

10 583 908,00

2009/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Projekt zakończony

Razem

 11 336 348,00

 

Katarzyna Dziewięcka
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij