Strona startowa
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznek

Kalendarium przedsiębiorcy

 

Kalendarium Przedsiębiorcy

Rzetelne prowadzenie biznesu jest związane z systematycznym gromadzeniem i przesyłaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Dla nas znaczenie będzie miało terminowe przesyłanie sprawozdań oraz odprowadzanie składek i podatków.

Pamiętaj, aby w każdym miesiącu:

Termin

Rodzaj obowiązku

Do 7 dnia miesiąca

Termin opłacenia podatku dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarcza i nie zatrudnia pracowników

Do 15 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (składki są opłacanie nie tylko za przedsiębiorcę)

Do 20 dnia miesiąca

Tego dnia przedsiębiorca ma obowiązek dokonania następujących opłat:

ü      ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień jest uiszczany w terminie złożenia zeznania rocznego PI-28)

ü      zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 grudnia w wysokości należnej za listopad)

ü      zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wybrano rozliczenia według stawki liniowej 19 proc. (zaliczkę za miesiąc grudzień wpłaca się  w wysokości należnej za miesiąc grudzień)

Do 25 dnia miesiąca

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

ü   miesięcznego podatku VAT (VAT-7)

ü   miesięcznego podatku akcyzowego

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

ü      podatku VAT (VAT-7K) dla małych podatników

Ponadto:
złożyć informację podsumowującą VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarów

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, a także wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Tego dnia upływają terminy:

ü       składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (na formularzach PIT-36 i PIT-36 L) oraz według 19 proc. stawki podatkowej

ü       wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

 

 

Uwaga:
Tu decyduje data stempla na kopii dokumentu przyjętego przez kancelarię lub biuro podawcze albo data stempla na potwierdzeniu nadania listu poleconego. To powód, dla którego powinniśmy pamiętać o ważnych datach w życiu każdego przedsiębiorcy.

Ważna informacja!
Jeśli wskazany w powyższym zestawieniu dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywiązania się z danego obowiązku upływa w pierwszym dniu pracy, następującym po dniach wolnych.

 

 

 

 

 

 

  

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x