Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kalendarium przedsiębiorcy - Przewodnik przedsiębiorcy - Kwartalnik Ostrzeszowska Kultura - Numery Archiwalne - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Kalendarium przedsiębiorcy

 

Kalendarium Przedsiębiorcy

Rzetelne prowadzenie biznesu jest związane z systematycznym gromadzeniem i przesyłaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Dla nas znaczenie będzie miało terminowe przesyłanie sprawozdań oraz odprowadzanie składek i podatków.

Pamiętaj, aby w każdym miesiącu:

Termin

Rodzaj obowiązku

Do 7 dnia miesiąca

Termin opłacenia podatku dla osób rozliczających się na zasadach karty podatkowej

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadzi indywidualną działalność gospodarcza i nie zatrudnia pracowników

Do 15 dnia miesiąca

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiąc poprzedni – jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (składki są opłacanie nie tylko za przedsiębiorcę)

Do 20 dnia miesiąca

Tego dnia przedsiębiorca ma obowiązek dokonania następujących opłat:

ü      ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień jest uiszczany w terminie złożenia zeznania rocznego PI-28)

ü      zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 grudnia w wysokości należnej za listopad)

ü      zaliczki na podatek dochodowy, jeśli wybrano rozliczenia według stawki liniowej 19 proc. (zaliczkę za miesiąc grudzień wpłaca się  w wysokości należnej za miesiąc grudzień)

Do 25 dnia miesiąca

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

ü   miesięcznego podatku VAT (VAT-7)

ü   miesięcznego podatku akcyzowego

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

Tego dnia należy dokonać rozliczenia:

ü      podatku VAT (VAT-7K) dla małych podatników

Ponadto:
złożyć informację podsumowującą VAT-UE, która dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw lub zakupów towarów

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, a także wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Tego dnia upływają terminy:

ü       składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) za poprzedni rok podatkowy przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (na formularzach PIT-36 i PIT-36 L) oraz według 19 proc. stawki podatkowej

ü       wpłacenia różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

 

 

Uwaga:
Tu decyduje data stempla na kopii dokumentu przyjętego przez kancelarię lub biuro podawcze albo data stempla na potwierdzeniu nadania listu poleconego. To powód, dla którego powinniśmy pamiętać o ważnych datach w życiu każdego przedsiębiorcy.

Ważna informacja!
Jeśli wskazany w powyższym zestawieniu dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin wywiązania się z danego obowiązku upływa w pierwszym dniu pracy, następującym po dniach wolnych.

 

 

 

 

 

 

  

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij