Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zagospodarowanie przestrzenne - WAŻNE INFORMACJE - strefa Inwestora - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Zagospodarowanie przestrzenne

 

Nr planu

Nazwa planu

Nr uchwały
Rady Miejskiej

Data i sposób ogłoszenia

Obszar objęty planem

Uwagi

Rysunek

1.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Zuchów

Nr XXIII/183/96
z 14 maja 1996r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 34, poz. 162
z 16.09.1996r.

Rejon ulicy Zuchów

---

PLIK

2.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w części dotyczącej rejonu ulic:

Leśnej i 1-go Maja

Nr III/11/98
z 17 grudnia 1998r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 12, poz. 200
z 24.03.1998r.

Rejon ulic:
Leśnej i 1-go Maja

---

PLIK 

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

w rejonie ulicy Borek

Nr VII/46/99
z 15 kwietnia 1999r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Kaliskiego
Nr 37, poz. 727
z 12.06.1999r.

Rejon ulic: Daszyńskiego, Borek, Piastowska

Zmiana planu – poz. 22

PLIK

4.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym  w mieście Ostrzeszów pomiędzy ulicami Pogodną i Kąpielową

Nr VII/75/99
z 15 lipca 1999r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 60, poz. 1273
z 31.08.1999r.

Rejon ulic: Pogodna, Kąpielowa, Tęczowa, Przełajowa

---

PLIK

5.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostrzeszów dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia

Nr XII/76/99
z 15 lipca 1999r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 60, poz. 1274
z 31.08.1999r.

Ostrzeszów,

Olszyna, Ostrzeszów-Pustkowie

---

SCHEMAT

Rysunki:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna (tereny rekreacyjno-sportowe)

Nr XXIX/206/2001
z 31 maja 2001r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 81, poz. 1502
z 11.07.2001r.

Olszyna

---

PLIK 

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XXXII/232/2001
z 4 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 139, poz. 2782
z 15.11.2001r.

Rojów - rejon oczyszczalni ścieków

z dniem 27.12.2013r. plan utracił swoją ważność

 

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów i w Ostrzeszowie w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Kościuszki

XXXVII/269/2002
z 25 kwietnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 82, poz. 2114
z 12.06.2002r.

Rojów: rejon
ul. Hetmańskiej.

Ostrzeszów: rejon ulicy Kościuszki.

z dniem 31.07.2008r. plan utracił swoją ważność

 

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ulic: 1-go Maja, Leśnej, Al. Wojska Polskiego i Zamkowej

XXXVII/270/2002
z 25 kwietnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 82, poz. 2115
z 12.06.2002r.

Rejon ulic:
ul. Leśna,

1-go Maja, Zamkowa,
Al. Wojska Polskiego

z dniem 02.01.2012r. plan utracił swoją ważność

 

 

10.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego  gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Szklarka Przygodzicka

VII/77/2003
z 12 czerwca 2003r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 133, poz. 2495
z 06.08.2003r.

Działki nr ewid: 136/1, 137/1, 140, 146,156/2, 238

---

PLIK 

11.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrzeszów dla terenu położonego w miejscowości Potaśnia

VII/78/2003
z 12 czerwca 2003r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 133, poz. 2496
z 06.08.2003r.

Działki nr ewid: 293/1, 293/2, 293/4, 293/5

---

PLIK

12.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi w latach 1996-2002

XXV/220/2005
z 28 kwietnia 2005r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 97, poz. 2803
z 30.06.2005r.

Teren miasta Ostrzeszowa z wyłączeniem obszarów objętych planami uchwalonymi w latach 1996-2002

Zmiana planu –
poz. 19

SCHEMAT
LEGENDA


Rysunki:
1-50

 

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XXVII/232/2005
z 29 czerwca 2005r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 129, poz. 3612
z  4.08.2005r.

Rojów,
ul. Hetmańska

---

PLIK 

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków

XXXIII/271/2006
z 30 marca 2006r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 84, poz. 2118
z 31.05.2006r.

Rojów, rejon oczyszczalni ścieków

z dniem 27.12.2013r. plan utracił swoją ważność

 

15.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Olszyna i Rogaszyce

XXXVIII/313/2006
z 21 września 2006r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 175, poz. 4050
z 17.11.2006r.

Wzniesienie Bełczyna

---

PLIK

16.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ostrzeszowie w rejonie ul. Kąpielowej

X/72/2007
z 6 września 2007r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 158, poz. 3433
z 07.11.2007r.

Rejon
ul. Kąpielowej i Tęczowej

Zmiana planu –
poz. 4

PLIK

17.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kościuszki

XVII/117/2008
z 24 kwietnia 2008r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 106, poz. 1979
z 30.06.2008r.

Rojów: rejon
ul. Hetmańskiej.

Ostrzeszów: rejon ulicy Kościuszki.

---

PLIK 

18.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów

XVII/118/2008
z 24 kwietnia 2008r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 106, poz. 1980
z 30.06.2008r.

Rojów,
ul. Hetmańska

Zmiana planu –
poz. 13

PLIK

19.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa

XX/141/2008
z 11 września 2008r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 186, poz. 3099
z 03.11.2008r.

Wybrane obszary na terenie miasta Ostrzeszowa

Zmiana planu –
poz. 12

  Rysunki:

1-30

20.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Ostrzeszowie rejon ul. Zamkowa Al. Wojska Polskiego i Leśna

XIV/84/2011
z 20 października 2011r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 326, poz. 5434
z 02.12.2011r.

Rejon ulic: 

Leśna, 1-go Maja, Zamkowa, Wojska Polskiego

Zmiana planu -
poz. 9

PLIK

21.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Rojów w rejonie oczyszczalni ścieków

XXXIV/219/2013
z 12 września 2013r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6600
z 26.11.2013r.

Rojów, rejon oczyszczalni ścieków

---

PLIK

22.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 2331/6  w Ostrzeszowie

XXXVII/230/2013
z 24 października 2013r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6656 z 28.11.2013r.

Sprostowanie błędu:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 7438 z 24.12.2013r.

Rejon ulic: Daszyńskiego, Borek, Piastowska

---

PLIK

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon

ul. Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie

XXXVIII/293/2013
z 25 września 2014r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6188 z 19.11.2014r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 6135 z 18.11.2014r.

Rejon ulic: Pocztowa, Armii Krajowej

---

PLIK

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ul. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie

VI/33/2015
z 26 marca 2015 r.
TREŚĆ UCHWAŁY

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 2829 z 27.04.2015r.

Rejon ulicy  Sienkiewicza

---

PLIK

25.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stodolnej w Ostrzeszowie

XI/65/2015
z 21 września 2015 r.
TREŚĆ UCHWAŁY

 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 5492 z 28.09.2015r.
 Rejon ulicy Stodolnej --- PLIK
26.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II
w Ostrzeszowie
 XI/66/2015
z 21 września 2015 r.
TREŚĆ UCHWAŁY
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
poz. 5495 z 28.09.2015r.
 Rejon ulic:
T. Kościuszki
i Jana Pawła II
---PLIK
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Dworcowej w OstrzeszowieXIII/73/2015
z 29 października 2015r.
TREŚĆ UCHWAŁY
 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6631 z 09.11.2015r.Rejon ulicy Dworcowej  --- PLIK
28.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej w OstrzeszowieXIII/74/2015
z 29 października 2015r. 
TREŚĆ UCHWAŁY
 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6632 z 09.11.2015r. Rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej---
PLIK 
29.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w OstrzeszowieXIII/75/2015
z 29 października 2015r.
TREŚĆ UCHWAŁY
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6618 z 09.11.2015r.
 

Rejon ulicy Bukowej

 --- PLIK
Justyna Kędzia
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij