Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony NEWS! Informacje dot. ŁSSE - Inwestuj w Ostrzeszowie - strefa Inwestora - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

NEWS! Informacje dot. ŁSSE

 

Nowe pozwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 1

W dniu 30.01.2017 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wręczyła 10 firmom zezwolenia na działalność strefową. Wśród nich byli debiutanci i firmy, które zrealizują reinwestycję. Zezwolenie nr 292 otrzymała firma DWT Sp. z o.o. Jest to pierwsze zezwolenie tej firmy na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE. DWT Spółka w Ostrzeszowie zawiązana została w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa i magazynowania tłuszczów.

 


Reinwestycje w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów Kompleks 1

Firmy działające na terenie Kompleksu 1 ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów rozbudowują istniejące w podstrefie zakłady produkcyjne.

Firma Euros Sp. z o.o. otrzymała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej SSE. Spółka wybuduje kolejną halę produkcyjną oraz zakupi nowe linie technologiczne. Koszty inwestycji, który ma zostać poniesiony do końca 2018 roku, to 2 mln zł. Zwiększone zostanie również dotychczasowe zatrudnienie o przynajmniej 6 nowych pracowników do końca 2018 r.

Z kolei firma POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych otrzymała trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej SSE. Nowy projekt inwestycyjny również będzie obejmował budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup nowych linii produkcyjnych. Planowane wydatki inwestycyjne, które mają zostać poniesione do połowy 2018 r., to 8 mln zł. Planowane jest także zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o przynajmniej 16 nowych pracowników do połowy 2018 r.

 


 

Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy w sprawie specjalnych stref ekonomicznych.  Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.  Na tej podstawie została doprecyzowana definicja nowej inwestycji, zmieniono pojęcie dużego projektu inwestycyjnego, zmianie uległa również procedura notyfikacji projektów w Komisji Europejskiej (dot. wyłącznie największych inwestorów). Obniżono także pułap dostępnej pomocy publicznej na terenie większości województw. W związku z tym maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Wielkopolski wynosi obecnie: 25% dla dużych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 45% dla małych przedsiębiorstw.

Kolejne zmiany dotyczą ułatwienia obejmowania gruntów prywatnych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy będą mogli rozpocząć działalność w ramach zezwolenia jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia o zmianie granic Strefy. Warunkiem jest spełnienie efektu zachęty i jego akceptacja przez Ministerstwo Gospodarki. Na korzyść również uległy zmianie warunki dotyczące rozszerzenia SEE na grunty prywatne w oparciu o kryterium stopy bezrobocia. Do 31.12.2016 r. przedsiębiorcy będą musieli ponieść niższe niż dotychczas nakłady inwestycyjne lub utworzyć mniej miejsc pracy.

W celu ochrony inwestorów przed przejściowymi kłopotami, które mogłyby skutkować cofnięciem zezwolenia, przedsiębiorcy działający w ramach ŁSSE będą mogli obniżyć określone w zezwoleniu minimalne zatrudnienie o maksymalnie 20%. Do tej pory taką sposobność mieli wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zezwolenie otrzymali po sierpniu 2008 roku.

Zmiany przepisów dotyczą również zarządzających strefami, którzy będą zobowiązani do współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi w celu dostosowania ich oferty edukacyjnej
do zapotrzebowania pracodawców.

Nowe przepisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.2014r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2014r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.10.2014r. 

 


 
Od 10 września 2013 r. obowiązuje w Polsce wydłużony do 31 grudnia 2026 r. okres funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Decyzja ta pozwoli inwestorom prowadzącym działalność w podstrefach stref ekonomicznych na większe wykorzystanie puli pomocy publicznej oraz stwarza możliwość rozpoczynania nowych projektów inwestycyjnych. Ostrzeszowska Podstrefa Kompleks 2 posiada już ważny plan zagospodarowania przestrzennego i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o podział działek do Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, a także wnioski o zorganizowanie przetargu łącznego do Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Warto się spieszyć, ponieważ najprawdopodobniej od 1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej i w województwie wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim zamiast obecnego poziomu intensywności wsparcia wynoszącego 40% będzie obowiązywał poziom 25%.
Poziom ten będzie, tak jak obecnie, zwiększany o 10 punktów procentowych dla średnich i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw.

Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie dotychczasowych wytycznych  i poziom pomocy przyznany na podstawie zezwoleń uzyskanych w I półroczu 2014 roku będzie obowiązywał do 2026 roku !!!
Bazując na wcześniejszych doświadczeniach Komisja przyjęła w wytycznych bardziej rygorystyczne podejście do dużych przedsiębiorstw w bardziej rozwiniętych obszarach. Pomoc dla przedsiębiorstw budujących nowe zakłady nie ulegnie zmianie, natomiast przy rozbudowie istniejącego zakładu, aby skorzystać z pomocy musi nastąpić zwiększenie zdolności produkcyjnej. Przy nowych inwestycjach dywersyfikujących obszary działalności istniejących już  w podstrefie firm, nie wystarczy wprowadzenie nowych dodatkowych produktów. Konieczne będzie wprowadzenie do produkcji produktów dotąd niewytwarzanych przez ten zakład.

Informujemy także o przyjęciu w dniu 4 grudnia 2013 roku przez Radę Ministrów „propozycji działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów”. Więcej informacji zamieszczono na stronach internetowych: 

http://www.mg.gov.pl/node/19646
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-dzialan-zwiekszajacych-atrakcyjnosc-specjalnych-stref.html

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij