Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zaproszenia/Konkursy - WIZYTÓWKA GOSPODARCZA - Biznes - strefa Inwestora - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Zaproszenia/Konkursy

 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie informuje o przedłużeniu naboru wniosków do projektu pn.: „Kierunek – przedsiębiorczość” do dnia 04.11.2016 r.

W związku z koniecznością osiągnięcia założonych wskaźników w projekcie priorytetowo traktowane będą osoby, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii, kobiety po 50 tym roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie), osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. "Kierunek – przedsiębiorczość”.  Dokumenty będą przyjmowane w okresie od 1 września do 31 października br.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: jarociński, kaliski (bez miasta Kalisz), kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
  • są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo powyżej 29 roku życia (wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin), które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami;
  • nie prowadziły działalności przez okres jednego roku czasu przed przystąpieniem do projektu (nie posiadały wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów - w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej);
  • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego po pozytywnej rekomendacji Eurocentrum do udzielenia wsparcia na planowane przedsięwzięcie;
  • nie rozpoczną prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do ogłoszenia o naborze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe.

Poniżej odnośnik do ogłoszenia o konkursie:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotacje unijne dla firm na badania i rozwój.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Termin naboru: od 10.06.2016 r. od godziny 7.30 do 23.06.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 09.05.2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2.Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.

3.Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich grupy.

2. Konsorcja przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/99

3.Duże przedsiębiorstwa lub ich grupy.

4.Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/100

Katarzyna Dziewięcka
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij