Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zasady inwestowania w Podstrefie Ostrzeszów - Inwestuj w Ostrzeszowie - strefa Inwestora - Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Pobierz PDF

Zasady inwestowania w Podstrefie Ostrzeszów

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Podstrefa Ostrzeszów, będąca jedną z 44 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała w 2007 roku i obejmuje swoją powierzchnią ponad 18 ha (powierzchnia obu kompleksów).  Jest ona wyodrębnionym obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Link do mapy dostępnych terenów inwestycyjnych: http://mapa.sse.lodz.pl/pl/pod_inwestycje/46

POMOC PUBLICZNA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyzwana jest z tytułu:

 •  nowej inwestycji, lub;
 •  utworzenia nowych miejsc pracy.

Poziomy dostępnej pomocy publicznej:

- 45% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw;

- 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

- 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

 • koszty nowej inwestycji

 lub

 • koszty nowoutworzonych miejsc pracy.

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu,
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU NOWEJ INWESTYCJI

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych,
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności,
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.

POMOC PUBLICZNA Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną,
 • usługową (w tym usługi magazynowania),
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych.

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP),
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP),
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP),
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji,
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na działalność w strefie oraz zakup nieruchomości:

 1. Spotkanie z przedstawicielem strefy i określenie wstępnych założeń projektu inwestycyjnego;
 2. Złożenie listu intencyjnego określającego parametry inwestycji w wybranej lokalizacji
  (wzór listu intencyjnego: link);
 3. Ogłoszenie przez ŁSSE S.A. przetargu łącznego w celu wyłonienia przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność i nabędzie nieruchomość w strefie;
 4. Opracowanie i złożenie w siedzibie zarządu ŁSSE S.A. oferty wraz z biznesplanem;
 5. Przetarg -  analiza oferty przez komisję przetargową;
 6. Uzyskanie zezwolenia na działalność w strefie;
 7. Zakup nieruchomości.

POMOC ZESPOŁU
Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów,
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów,
 • promujemy Inwestorów w mediach,
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju.

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Kontakt:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
ul. Ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl
info@sse.lodz.pl

tel.  (+48) 42 676 27 53
       (+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55

Agnieszka Sobieszek – Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora  
tel. (42) 275 50 52, e- mail: agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Dorota Lombardi - Z-ca Dyrektora
tel. (+48) 42 275 50 51, e-mail: dorota.lombardi@sse.lodz.pl

Rafał Karolczak – Specjalista ds. pozyskiwania inwestora
tel. (42) 275 50 55, e-mail: rafal.karolczak@sse.lodz.pl

Patrycja Wojtania - Specjalista ds.Pozyskiwania Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 54, e-mail: patrycja.wojtania@sse.lodz.pl

Joanna Siwińska - Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 77, e-mail: joanna.siwinska@sse.lodz.pl

- inwestuj.jpg

Aneta Pawlarczyk-Świtoń
Kontakt

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
Tel.: 62 732 06 00
E-mail: org@ostrzeszow.pl

NIP: 5140257776
Regon: 250855140

Nr konta BZWBK:
25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 

7.00 - 15.00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij